admin September 7, 2017 No Comments

現時樓價雖則屢創新高,但二手成交冰封,樓市明顯係強弩之未,筆者之前都略有提及,不贅。一般打工仔,炒唔起樓,退而求其次不外炒股、基金等,仲要炒細價股,但炒股又遇上「塵爆」,想錢搵錢仲可以點?

作為市場風險敏感的人,在金仔搞搞陣期間,相信一早已從樓市抽身,將資金變現,但面對的問題係資金冇出路,又唔甘心放喺銀行。黃金同日圓係資金傳統嘅避風港,不過避險資產中表現最標青嘅一定會係虛擬貨幣(或稱加密貨幣)如Bitcoin或Ethereum。虛擬貨幣成為投資熱潮,不過又係咪個個都知道咩係加密貨幣呢,點解佢愈升愈有?理由好簡單,部分虛擬貨幣總貨量一早設定左上限,陰差陽錯模擬咗黃金其中一樣特性,所以有一定避險資金支持。新興市場一旦有咩冬瓜豆腐,呢類型嘅虛擬貨幣逆向上升都咪話唔爽。第二,虛擬貨幣所用的技術—區塊鏈(Blockchain) 有分散的本質,你可以係喺網絡上眾多嘅節點,得到整個加密貨幣嘅完整紀錄,摒棄傳統伺服器客戶端的架構。細心讀者可能會領悟到呢種架構最大嘅好處係駭客同政府都難以改變區塊鏈上嘅資料,因為佢哋需要改變既對象係所有網絡上唬嘅節點,而每部電腦都可以係一個節點。第三,大多數去中心化嘅加密貨幣並唔係由單一公司所管理,而係由網絡上的群體推動,所以持有者唔需要承受單一運營者所帶嚟既風險。網絡群體係一個同普通法一樣重視經驗嘅地方,未來發展嘅方向大多有跡可尋,斷唔會好似公司換個CEO就可以推翻之前所有嘢。由於愈來愈多人認識加密貨幣,令到最主要的多種加密貨幣持續有新資金湧入,預期價格走勢持續偏強。所以對於長期投資而言,加密貨幣可能會比乾升嘅香港樓市嚟得更有投資價值。

資料來源:蘋果日報

Leave a Reply

Your email address will not be published.